Før købet

Skal jeg søge om byggetilladelse?

Det er altid tilrådeligt at tjekke, om det er nødvendigt med byggetilladelse, hos den myndighed, der er ansvarlig for byggeriet i den pågældende kommune. De kommunale byggeregler kan f.eks. indeholde størrelsesbegrænsninger eller andre forhold for bygningen. Der kan du få svar på, om det kræver varsling eller byggetilladelse. Hvis der skal ansøges om tilladelse, har sælgeren måltegninger, der skal vedlægges ansøgningen.

Lillevilla