Lillevalla-montørens tjekliste

Det er både nemt og sjovt at montere en Lillevilla-bygning. Selv om det er et byggeprojekt, kan selv en mindre erfaren bygherre godt tage udfordringen op, så længe det gøres omhyggeligt, og der tages hensyn til nogle grundlæggende ting.

Før du begynder at montere:

Byggetilladelser: Husk at tjekke bygningens tilladelsesstatus hos bygningsinspektionsmyndigheden på monteringsstedet. Tegninger, der skal bruges til at søge om tilladelse, kan fås hos os.

Udstyr til fundamentet: Du har vel husket at lave et godt fundament til produktet, dvs. et plant og frostfrit fundament, så monteringen lykkes, og hytten kan holde år efter år. Fundamentet kan f.eks. være en fundamentplade eller et søjlefundament. Basismaterialer er ikke inkluderet i leveringen, men de kan købes i det nærmest byggemarked. Hvis der er behov for det, vil vi forsyne dig med billeder til søjlefundamentet, så du kan købe den rette mængde tilbehør.

Byggefærdigheder: Har du erfaring med byggeri? Det er godt, hvis det er tilfældet! Hvis du ikke allerede har godt med erfaring, bør du få en, der har prøvet at bygge før, til at hjælpe dig med at montere hytten.

Levering af produktet: Produktet leveres med tunge køretøjer, så sørg for, at de tunge køretøjer har uhindret adgang til nærheden af aflæsningsstedet. Sørg for, at aflæsningsstedet er tydeligt markeret, og at en gaffeltruck har fri adgang til det. Aflæsningsstedet skal være plant og stabilt og skal kunne bære produktets og køretøjernes vægt. Du behøver ikke at være til stede for at tage imod produktet, men fragtmanden ringer til dig fra aflæsningsstedet og bekræfter leveringen.

Opbevaring: Hvis Lillevilla-produktet ikke samles med det samme, anbefales det at lade produktemballagen være uåbnet, løftet op fra jorden og beskyttet mod regn og lys.

Påkrævet værktøj: Monteringen af Lillevilla handler om byggeri, så det kræver grundlæggende byggeværktøjer. Kontroller, at der som minimum er en boremaskine, en skruetrækker med forskellige profiler, hammer, lim, målebånd og vaterpas på monteringsstedet.

Kontrol af leveringens indhold, før du starter på monteringen: Vi anbefaler, at du kontrollerer indholdet af pakken, før du finder en medhjælper til monteringen. Tæl delene, og sammenlign antallet med listen over delene. Tjek også, at alle dele er intakte. Hvis der opdages fejl eller mangler i produktet, skal du notere produktets garantinummer (kan findes på begge sider af emballagen og på vejledningens forside eller bagside) samt koden og målene for den ødelagte eller manglende del og derefter kontakte os med det samme.

Når I begynder at montere:

Beskyttelsesudstyr og sikkerhed : Vi anbefaler at bruge beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller under hele monteringsarbejdet. Følg de nationale arbejdsmiljøregler. Hold små børn væk fra byggestedet.

Monteringsinstruktioner: Monteringsinstruktionerne findes inde i produktemballagen. Hvis instruktionshæftet bliver væk, kan du få et nyt ved at kontakte vores kundeservice, eller du kan downloade det fra vores hjemmeside. Du kan også på forhånd bede os om at få monteringsinstruktioner, så du kan studere dem, hvilket anbefales. Læs instruktionerne omhyggeligt, før du går i gang med monteringen. Gem disse instruktioner til senere brug.

Monteringen: Læg bjælkerne rundt om fundamentet, så det er nemmere at løfte delene på plads. Følg instruktionerne. Sæt plankerne på plads med kernesiden udad. Kontroller plankerne, før du starter på monteringen. Fordi det er et naturprodukt, kan plankerne sommetider blive lidt skæve. Det er en god ide at placere dem forneden, så de selv kan rette sig op.

Efter monteringen:

Tagmateriale: Nogle af vores produkter leveres uden tagmateriale, og andre inkluderer for eksempel underlagspap eller tagshingel. Tagmaterialet skal lægges på umiddelbart efter, at bygningen er monteret. Det endelige tagmateriale bør hurtigst muligt installeres oven på underlagspappet, men senest inden for seks måneder. Afhængigt af tagtypen anbefaler vi shingel, tagpap eller bliktag. Kontroller, at det tagmateriale, du påtænker at bruge, passer til taghældningen på din Lillevilla-model. Vi anbefaler ikke tegltag. I Lillevilla-webshoppen kan du også få gavltagfodsplader og fodplader til finjustering af tagfødderne i din Lillevilla, så de bliver flotte og vejrbestandige. Det anbefales også at installeres et regnvandssystem.

Beskyttende behandling: Den beskyttende behandling af bygningen skal udføres umiddelbart efter bygningens opførelse, hvis vejret og forholdene tillader det. Der skal bruges åndbare midler til plankerne som beskyttende behandling. Der må ikke bruges maling, som danner en plastfilm, der ikke ventilerer. Du kan finde tips til beskyttende behandling på Lillevilla-webshoppens sider.

Ventilationsgitter: For at sikre tilstrækkelig ventilation anbefales det at installere ventilationsgitter øverst på gavltrekanterne. De kan nemt bestilles i Lillevillas webshop.

Lillevilla